Léčivé rostliny nebo "bylinky"?

V dnešní době roste zájem o léčivé rostliny, nesprávně nazývané léčivé byliny. Bylina je rostlina, jejíž nadzemní část nedřevnatí. Správné spojení tedy zní "léčivé rostliny", které budu občas zkracovat "LR". Léčivou sílu mají totiž i stromy a keře, proto je označení bylina/bylinka botanicky nepřesné.

Úplně jiný svět

Pěstovat a sbírat takové rostliny je samo o sobě vstupem do jiného světa. Do světa v němž se všechno zpomalí a my se soustředíme na detail. Uvědomujeme si, jak je příroda bezchybná, a jak strašně se jí dnes vzdalujeme. Jak moc přírodě dnes nerozumíme, a jak jí umíme ublížit. Při sběru trháme ty krásné rostlinky, které jsou někdy dokonce označovány za plevel. Všímáme si dokonalostí těch drobných květů, které bývají jindy přehlížené. Při pěstování se těšíme z naklíčených semen stejně jako první sklizně. O to větší zázrak pociťujeme, když víme, že sbírané rostliny jsou léčivé a některé nejen krásně voní, ale také skvěle chutnají.

Měli bychom ale před přírodou mít úctu. Sběr ve volné přírodě má svá pravidla. Neměli bychom cítit, že nás ta pravidla omezují, ale měli bychom je brát jako něco naprosto samozřejmého. Stejně tak má svá pravidla zpracování rostlinného materiálu. Bez správného postupu můžeme přijít o velkou část právě těch léčivých složek. které potřebujeme získat. O sběru a zpracování.

Je to snadné!

Nasbíráte rostlinné části, připravíte a můžete se léčit! Každá rostlina je léčivá a žádná vám přeci nemůže uškodit! Nebo ne? Má takové "bylinkaření", samovýroba kosmetiky z LR, divoká kuchyně a další i nějaká negativa? Řeč je o sběru ve volné přírodě.

1) Ne všude je sběr povolený.

2) Některé rostliny jsou chráněné zákonem - ohrožené druhy.

3) Nesbírejte podle hesla "Urvi, co můžeš!" Nesbírejte rostliny, když je v okolí jen málo jedinců stejného druhu, nebo dokonce jen jeden. Více zde.

4) Musíte si být jisti, že víte, co sbíráte. Naučte se správně určovat, poznávat rostliny.

Kritické myšlení

Je také třeba mít kritické myšlení. Adekvátně zhodnotit svůj zdravotní stav. V případě, že užíváte léky, poradit se s ošetřujícím lékařem, zda nemůže dojít při použití dalšího léčiva, kterým bezesporu LR jsou, ke kontraindikacím - k vyrušení účinku léků nebo třeba právě naopak ke zvýšení účinků... Mnohé LR se nesmějí užívat dlouhodobě. A v neposlední řadě i LR mohou mít vedlejší účinky. Samostatnou kategorií jsou těhotné a kojící ženy. V tomto případě nejsou známé všechny účinky na plod a na kojené dítě, navíc, některé rostliny jsou abortiva - látky vyvolávající potrat.

Samozřejmě má užívání LR více pozitiv než negativ. Působí komplexně. V jedné rostlině, v jejím listu, květu, kůře atd. je mnoho účinných látek, které působí v konečném produktu současně. V herbářích se často uvádějí hlavně ty nejúčinnější složky a také jejich oblast působnosti. Avšak ne u všech rostlin je výzkum tak daleko, abychom mohli říct s čistým svědomím, že známe celé spektrum působnosti. Nejsou také známy všechny nežádoucí účinky. Proto bych nedoporučovala míchat směsi z mnoha LR. Co znamená mnoho? Například v Antice se snažili nalézt nejúčinnější protijed. Takový protijed mohl být složen až z 60 složek! Ale to už jsme v daleko v historii. Moje doporučení zní - do 10 složek. Obecně: "Méně je více".

Toto všechno výše zmíněné jsou důvody pro to, abychom nejen k LR, ale k celé přírodě cítili úctu, a s úctou se k ní také chovali. Berme léčivou sílu z přírody jako dar, při užívání buďme důslední a při sběru ohleduplní.