Pěstování chrpy

21.01.2022

Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl - hvězdicovité

Chrpa modráCentaurea cyanus L. je u nás nepůvodní. Tento druh k nám byl zavlečen z Přední Asie, z Balkánu a z okolí Středozemního moře. Je považována za polní plevel. Chrpu modrou snadno rozeznáme podle modrého květenství. Jediná zaznamenaná záměna je s čekankou obecnou - Cichorium intybus.


Botanický popis

Chrpa modrá je jednoletá nebo ozimá bylina dorůstající do výšky maximálně 80 cm. Kořen je bohatě větvený, vřetenovitý. Lodyha je přímá, lodyžní listy jsou čárkovitě kopinaté a široké až 6 mm. Přízemní listy jsou v květu rostliny zpravidla už zaschlé. Květní úbory jsou jednotlivé a v průměru měří až 3 cm. Barva květů je modrofialová uprostřed a výrazně modrá na okrajích. Někdy může mít květ růžový nebo bílý nádech. Zákrovní listeny jsou střechovitě uspořádány, jejich okraj je světlý a třásnitý. Okrajové koruny úboru jsou nálevkovité, nejčastěji v počtu po osmi. Plodem je podlouhlá vejcovitá zploštělá nažka s hnědým chmýrem.


Pěstování

Chrpa je teplomilná, vyhovuje jí hlinitopísčitá půda se slabě kyselou reakcí. Při jejím pěstování dochází k tzv. samojednocení, kdy silnější rostliny zastíní a zabrzdí v růstu slabší jedince. Při pěstování v teplejší oblasti je vhodný podzimní výsev, kdy stihnou rostliny ještě vyklíčit, ale neměly by příliš narůst. V chladnější oblasti se vysévá na jaře. Chrpy nejsou mrazuvzdorné! Sejeme do řádků vzdálených 25 - 30 cm.

Výnos je cca 15 kg/100 m2.


Sklizeň a zpracování

Rostlina kvete od června do srpna, doba kvetení je cca 60 dní. Sbíráme květ bez kalichu nebo s kalichem. Sbíráme ručně, za hodinu lze nasbírat 0,1 - 0,15 kg květů bez kalichu a 0,5 - 1,5 kg květů s kalichem.

Květy sušíme mimo přímé slunce, v dobře větraném prostoru do 35 °C. Na slunci květy blednou. Kvalitní droga si uchovává po usušení původní barvu. Doporučuje se sušit ve tmě. Vybledlé a hnědé květy z výsledné drogy odstraňujeme. Maximální vrstva, ve které sušíme, jsou 2 cm.

Sesychací poměr květů bez kalichu je 7:1 a s kalichem 4:1.