Pěstování medvědího česneku

08.03.2021

Česnek medvědí - Allium ursinum L.

Tato rostlina roste v listnatých lesích a hájích, v bučinách i luzích, kde jsou vlhké půdy slabě kyselé. Najdeme jej od nížin až do hor.

Medvědí česnek najdeme především v západní a střední Evropě, lze ho ale najít od Britských ostrovů přes Francii po západní Ukrajinu, dále je nesouvisle rozšířen i do Itálie, Španělska, na Balkán, Malé Asie, na Kavkaz, Ruska, Pobaltí až do jižní Skandinávie. U nás se vyskytuje roztroušeně až hojně. Rozlišujeme na našem území dva poddruhy - Allium ursinum subsp. ursinum, který má drsné květní stopky a nejdeme jej převážně v Čechách a Allium ursinum subsp. ucrainicum, který má květní stopky hladké a vyskytuje se převážně na Moravě.

Botanický popis

Jedná se o vytrvalou bylinu, která má úzkou válcovitou cibuli. Dorůstá do výšky maximálně 50 cm. Listy mívá 2 - 3 přízemní, řapíkaté, eliptické (nebo kopinaté), dlouhé až 20 cm a široké až 8 cm. Kraje jsou celokrajné bez vyniklé žilnatiny. Květní stvol je přímý, bezlistý a skoro oblý (2-3 hraný). Toulec je bělavý a složený z 2 - 3 listenů. Květenstvím je řidší okolík polokulovitý, který má v průměru cca 2 - 6 cm a v mezi 6 - 20 květů. Květy jsou drobné, bílé, stopkaté a okvětní lístky kopinaté. Kvete od dubna do června. Plodem je až 4 mm dlouhá tobolka. Po odkvětu listy česneku rychle vadnou a na začátku léta zatahují.

Více o medvědím česneku, jeho historii, účinných látkách, využití, ale i záměnách a ochraně zde.

Pěstování

Medvědí česnek je typický podrostový druh, který má úzký rozsah ekologické tolerance. Jedná se o tzv. jarní efemeroidní geofyt*.

*geofyty jsou rostliny, které na zimu stahují látky pod zem do hlíz či oddenků, proto mají velkou konkurenční výhodu, protože mají hned na začátku vegetace velkou zásobu živin a mohou začít růst dříve než jiné formy. Patří sem tzv. jarní efemeroidy - vykvétají před tím, než se listnatý les zatáhne. Po zatažení je v podrostu málo světla. Patří sem mimo medvědí česnek třeba ještě sněženka, jaterník, orsej nebo dymnivky.

Výsev/Výsadba

Pokud budete chtít využít přímý výsev, doporučuje se na podzim - září až listopad (ideální teplota pro výsev je 12 °C). V jiné době je potřeba provést studenou stratifikaci po dobu 1 měsíce. Vyséváme do dobře propustného substrátu do hloubky cca 1 cm. Semena klíčí asi 4 týdny, ale klíčení je dost nepravidelné a může to trvat výrazně déle.

Mimo výsev můžeme použít cibulky, což je vhodnější a dle pokusů se cibulky dobře uchytí v dobře vybraném stanovišti. Ty se vysazují opět na podzim ve sponu 20 x 20/30 cm a do hloubky 6 - 8 cm. (Nejlépe hodnocená způsob!)

Další možností je výsadba předpěstované sadby. Doporučuji vysazovat než se zatáhne, potom viz. cibulky nebo semena, nejlépe však v březnu a dubnu. Úroda v tomto případě bude až za rok a je třeba dbát na vláhu zasazených rostlinek, cibulky nesmí zaschnout, ale ani shnít.

Po uchycení by se v ideálním případě měl přesévat sám a tak se krásně zapojí a pokryje celou výsadbovou plochu.

Stanoviště

Většina zdrojů uvádí stinné nebo polostinné stanoviště. Medvědí česnek je ale jarní efemeroid (viz výše)Což znamená, že tato rostlina má ráda světlo na počátku vegetace. Tedy stále stinné místo může být chybou. Polostín je lepší, nejlepší je jej pěstovat v podrostu listnatých stromů.

Dále zdroje uvádí lehčí, propustnou a vápenitou půdu. Medvědí česnek má rád slabě kyselou půdní reakci, tzn. NE vápno! Snažíme se vytvořit stanoviště, které má rostlina ráda a na kterém přirozeně roste. Tedy zbytečně nevápněte ani nevyhnojujte. Není náročný na živiny.

Spon je uváděný 30 x 20 cm. Porost se však časem zapojí zrovna tak, jak je to v lese. Je mrazuvzdorný, nepotřebuje ochranu na zimu. Je vhodné jej pěstovat s ostatními rostlinami. Neplejeme, neokopáváme.

Pěstování v kontejnerech je možné jen na přechodnou dobu, například pro prodej sazenic. V květináčích dlouhodobě neprosperuje.

Sklizeň

Sbírá se časně na jaře, před květem, březen - duben. Sběr provádíme ručně a v přírodě dáváme pozor na záměnu! Listy výrazně voní po česneku. Sušením rostlina ztrácí vůni i další účinné obsahové látky. Nejlépe uchováme například v pestu, úplně nejlépe jej využijeme jako sezónní bylinku - čerstvou.