Pěstování měsíčku lékařského

16.08.2021

Calendula officinalis L.

Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl - hvězdicovité

Měsíček lékařský je pravděpodobně vyšlechtěnou rostlinou z některého z mediteránních druhů. Pěstuje se po celém světě a zplaňuje. Druh je velmi proměnlivý. Kvete od června do zámrazu.


Botanický popis

Jedná se o jednoletou bylinu, která dorůstá výšky od 15 do 60 cm. Lodyha je přímá, v horní polovině se větví. Spodní listy jsou kopinaté a při kvetení zaschlé. Lodyžní listy jsou eliptické až kopinaté se zvlněným okrajem, celokrajné nebo lehce zubaté a zašpičatělé. Úbory jsou široké 3 - 7 cm, jazykovité květy jsou žluté až oranžové, jsou 2x tak dlouhé jako zákrovní listeny, ligula je dlouhá 20 - 25 mm. Plodem měsíčku je nažka. Nažky jsou různého tvaru - různoplodost - heterokarpie.

Rostlina poskytuje květ s kalichem - Flos calendulae cum calyce anebo květ bez kalichu - Flos calendulae sine calyce

Více o léčivých účincích a historii zde.


Pěstování

Měsíček má rád teplou polohu se spodní vláhou. Vyhovuje mu suché podnebí. Nemá rád písčité, zamokřené polohy a zastíněná stanoviště. Je to nenáročná rostlina, ale v horších podmínkách jsou výrazně nižší výnosy.


Výsev a vegetace

Rozmnožuje se výhradně semeny. V osevní postupu jej zařazujeme nejlépe po hnojených okopaninách. Přímý výsev se provádí na jaře - březen až duben, nejpozději v květnu. Sejeme do hloubky 2 cm. Spotřeba semen je asi 150 g na 1 ar. Semeno vyklíčí po jednom týdnu. Můžeme vysévat do řádku 40 - 50 cm vzdálených a po vzejití je třeba rostliny jednotit na vzdálenost 20 cm. Provádí se také hnízdový výsev - vyséváme po 4 - 5 semenech do sponu 30x40 cm. Při hnízdovém výsevu je menší spotřeba semen - 40 g na 1 ar.

Pokud bychom chtěli výnosy maximalizovat je možné, při dodržení všech ostatních doporučovaných postupů, přidat ještě hnojení na podzim - na 1 ar = 1,5 - 2 kg draselné soli a na jaře před setím 1 kg síranu amonného a 2 - 2,5 kg superfosfátu.

Rostliny se po vzejití okopávají, když dorostou do výšky cca 5 cm, sjednotíme. V produkčním pěstování se během vegetace odstraňují žluté květy, protože jsou pro farmaceutické využití bezcenné. Vegetační doba měsíčku je 12 - 20 týdnů. Není vhodné pěstovat měsíček na jednom místě více let, protože dochází k jednostrannému odčerpání živin z půdy - květy ztrácejí barvu a snižuje se podíl plnokvětých květů.


Sklizeň

Sklizeň provádíme postupně v průběhu kvetení každý 2. - 3. den. Sbíráme jen čerstvě rozkvetlé květy, odkvétající jsou bezcenné. Nejlepší doba sběru je mezi 10. a 11. hodinou dopoledne - před touto dobou nejsou ještě květy oschlé od ranní rosy. Sbíráme jen za suchého počasí. Nejvyšší jakost mají květy sbírané od června do srpna. Na konci vegetace květy bývají menší.

Výnos je 20 - 25 kg květů na 100 m2 s kalichem nebo 5 - 8 kg na 100 m2 bez kalichu.


Zpracování

Květy sušíme přirozeně v tenké vrstvě na stinném a dobře větraném místě. Na slunci by květy ztratily svoji barvu a účinek. Umělé teploty mohou dosáhnout až 60 - 70 °C. Droga snadno zpětně získává vlhkost - je hydroskopická.

Sesychací poměr je 6-8:1


Škůdci

Mšice maková - Aphis fabae, mšice slívová - Brachycaudus helichrysi sají na úborech a na mladých listech, což způsobuje vadnutí a deformaci květů.

Vrtalka zahradní - Chromatomyia horticola minuje na listech.


Choroby

CMV - virus mozaiky měsíčku způsobuje, že jsou listy pestře skvrnité s chlorotickými okrajovými skvrnami a květy jsou deformované.

Dále se může vyskytnout padlí - Golovinomycetes orontii, skvrnitost měsíčku - Cercospora calendulae, bílá listová snětivost měsíčku - Entyloma calendulae, Botratis cinerea, Podosphaera fuliginea, rez - Puccinia lagenophorae.