SNĚŽENKA PODSNĚŽNÍK - Galanthus nivalis L.

06.03.2022

Čeleď: Amaryllidaceae J. St. Hill - amarylkovité

Sněženka je vytrvalá bylina s podzemní cibulkou. Roste na území Evropy, nejvíce ve střední, jižní, jihovýchodní části a v západní Asii. U nás roste roztroušeně. Najdeme ji kolem větších řek nebo v luzích. Dává přednost humózním vlhkým půdám v listnatých lesích nebo podél řek. Nezřídka vídáme sněženky také v parcích a zahradách. Kvete od února do dubna. Řadí se k ohroženým druhům naší květeny, je chráněna zákonem. Také je vedena v mezinárodní úmluvě o ochraně ohrožených druhů a je zařazena mezi druhy chráněné Evropským společenstvím. Více zde.


Sběr

Předmětem sběru je nať i cibulky. Celá rostlina je středně toxická

Sněženka podsněžník patří k zákonem chráněným rostlinám, v přírodě ji nesbíráme! Rostlina není vhodná pro laické užití!


Obsahové látky a využití

Sněženka patří do čeledi amarylkovitých - rostliny zařazené v této čeledi produkují specifické alkaloidy. Nejvýznamnějšími zástupci jsou cytotoxický lycorin, acetalcholiesterasový inhibitor galamthamin a tazetin. Dále lycobetain, derivát lycorinu.

Lycobein se izoluje z rodů Narcissus a Grinum - je považován za potencionální onkolytikum. Galanthamin je už po celá desetiletí používán při terapii degenerativních onemocněních CNS, využívá se při léčbě obrny, zánětu nervů a při Alzheimerově nemoci. Spolu s physostigminem (Physostigma venenosum) je používán také v očním lékařství k léčbě zeleného zákalu. K izolaci galanthaminu se využívají cibulky druhu Galanthus woronowii Losinsk. - sněženka Voronovova nebo Leucojum aestivum L. - bledule letní (bledule je také chráněnou rostlinou).


Toxicita

Rostlina je klasifikována jako neurotoxin, iritant trávicího traktu, má střední toxicitu. Jedovatá je celá rostlina, obzvláště podzemní orgány.

V malých dávkách může způsobit nevolnost, bolest břicha, zvýšenou tvorbu slin a miózu (zúžení zornic). Ve velké dávce může způsobovat průjem, zvracení a celkovou slabost. Otravy nejsou příliš časté, je ale třeba chránit děti před pozřením cibulí. Otrava se léčí odstraněním toxického agens a symptomatickou léčbou.

Podobnou toxicitu má i bledule jarní - Leucojum vernum L.