V této části najdete pozvánky na probíhající akce, reporty a fotografie z akcí, které už proběhly. 

Aktuální akce:

Prozatím nejsou plánované žádné další semináře.

Neaktuální:

Dávná historie léčivých rostlin - 8. září 2019, Brno

Léčivky a historie - 10. srpna 2019, Lednice

Dávná historie léčivých rostlin - 18. srpna 2018, Lednice

Léčivky a historie

Akce již proběhla!  

Další seminář zabývající se historií léčivých rostlin! Tentokrát se podíváme
do období raného středověku. Již v těchto dnech probíhají přípravy samotné prezentace, která by měla trvat maximálně jednu hodinu. Celá prezentace
je směřována ke středověkým klášterním zahradám a medicíně.

Podíváme se spolu, kde vznikla idea léčit právě v klášterech. Jak léčení probíhalo? Jaké rostliny byly v klášterech pěstovány a používány k léčbě? Kde se tyto rostliny vzaly? Jaké mají skutečné léčivě účinky? A věděli to představitelé klášterní medicíny před 900 lety až 1500 lety?
Kde léčivé rostliny té doby můžeme nalézt? A z čeho autoři středověkých děl čerpali? Kde brali všechny své znalosti?

Prezentace je doplněna o obrazový materiál, který nám také přiblíží dobu, tehdejší zpodobnění rostlin, sběrů a prací v zahradě nebo podobizny jednotlivých autorů botanických a medicínských děl raného středověku. Částečně se také dotkneme dietetiky, která byla a je jednou ze základních součástí udržení si zdraví. Jak vypadala dietetická doporučení tehdejší doby?

Chcete-li se dozvědět víc, rádi vás přivítáme na dalším Lednickém semináři zabývajícím se léčivými rostlinami v historii. Seminář nese název Léčivky a historie a proběhne 10. srpna 2019 na půdě Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity
se sídlem v Lednici. Přesněji v zahradách Labyrint přírody a ráj zahrad - https://lva.mendelu.cz/ v Kuchyňské zahradě. Začátek semináře
je plánován na 10 hodin dopoledne. Konec by měl být nejpozději ve 12 hodin.
Po samotné prezentaci bude prostor nejen na dotazy a ukázky, ale i na prohlídku všech dalších zahrad, které určitě stojí za to.

Malá ukázka toho, s čím se můžete na semináři potkat:

Dávná historie léčivých rostlin

Akce již proběhla!  

Další seminář proběhne v září na Festivalu aromaterapie & Bylinky 8. 9. 2019
v Brně v Otevřené zahradě https://www.otevrenazahrada.cz/.

Těšit se můžete na porovnání vývoje léčitelství od dob pravěkých do raného středověku. Podíváme se na začátky léčitelství a jak je možné je vystopovat. Nahlédneme do magie, kterou používali léčitelé k zahnání zlých duchů. Jednalo se o skutečné léčení nebo byli léčitelé spíše šarlatáni? Existovaly v minulosti nějaké specializace? Jakou roli v léčitelství hrály rostliny? Jak byly zpracovávány? Jaké důkazy starověkého a středověkého léčitelství máme?
Kde hledat léčivé rostliny, které nám pomáhají stovky a tisíce let? Jsou rostliny podávané v dávných dobách skutečně léčivé nebo naopak nebezpečné?

Zbytek programu a předprodej vstupenek zde: https://bit.ly/bylinkovyfestival2019 .

Odkaz na Facebook: https://www.facebook.com/events/2215064375178581/.

Pokud chcete vědět, co vás na semináři čeká, čtěte dál!


Dávná historie léčivých rostlin

Akce již proběhla! 


Tento název nesl seminář, který proběhl 18. srpna 2018. Akce se konala na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity se sídlem v Lednici. Prostor vyhrazený pro prezentaci studentů a firem se jmenuje Labyrint přírody a ráj zahrad - https://lva.mendelu.cz/.


Seminář byl uskutečněn jako součást mé diplomové práce Léčivé rostliny

v historických zahradách. Jeho začátek byl naplánován na 10 hodin dopoledne,
kdy proběhla prezentace zahrnující vývoj léčitelství od dob pravěku do raného středověku. Bylo nelehkým úkolem shrnout do jedné hodiny události tolika tisíce let, přesto prezentace měla ukázat, jak na sebe jednotlivé časové úseky navazovaly
a v čem se starověké a středověké kultury v léčitelství lišily a v čem se naopak shodovaly. Vše bylo směřované hlavně k léčivým rostlinám, z nichž se některé používají v medicíně nebo fytoterapii dodnes.


Po samotné prezentaci měli návštěvníci možnost ochutnat bylinná vína, sladké deserty a na stolech kolem byly připraveny vzorky s popisky, které doplňovaly výklad.

Průběh semináře byl pečlivě zdokumentován, a tak máte možnost sami nasát atmosféru jednoho letního dne minulého roku.