Historie léčivých rostlin - důležitá historická díla a jejich autoři, historické zahrady, ...

 

"Síly rostlin nevypověděl by lépe nikdo druhý, aniž by kdo nad tebe v tomto umění slavnější. Kdyby se duše i tělo namalovat daly, Dioscorides a Mattioli by jeden obraz byli."

Plán ze St. Gallen (Svatého Havla) je pergamenový svitek, který zobrazuje ideální podobu středověkého benediktinského kláštera. Vznikl na počátku 9. století, pravděpodobně v klášteře Reichenau na Bodamském jezeře. O tomto svitku dlouho panovala představa, že byl stavebním plánem samotného kláštera Reichenau. Celý plán je spojený z pěti částí a...

Středověké kláštery byly zakládány v odlehlých lesích. Byly obehnány zdmi, aby se tak oddělil prostor "zbožné kultury" a světského světa. Díky své vzdálenosti byly kláštery chráněny před válkami, epidemiemi nebo před politickými a společenskými zmatky. Vzdělanost v klášterech kvetla a rostl tu i zájem o přírodní vědy a medicínu.