Pěstování léčivých rostlin 

Některé rostliny můžeme sbírat ve volné přírodě, jiné je třeba si napěstovat, protože u nás volně nerostou, nebo je jejich spotřeba natolik vysoká, že by sběr ve volné přírodě nebyl dostačující či časově efektivní.

Pěstování doma na okně bude samozřejmě vypadat jinak než pěstování ve velkém zemědělském podniku. V obou případech musí být zachována jistá pravidla. Pravidlo pro pěstování jednotlivých druhů se liší. Rostliny mají rozdílné nároky na klima (například teplomilné rostliny, ochrana před vymrznutím), na vodní režim, na množství a druh živin v půdě (pH půdy, obsah nejdůležitějších prvků, struktura půdy, ...), na hnojení (organická hnojiva, schopnost zvládnou přímé hnojení/přihnojování), na ochranu před mikroorganismy a jinými škůdci (hmyz, hlodavci). Každá rostlina má také jiné nároky na prostor (vhodný spon) a další kritéria, která je potřeba splnit, aby rostlina prosperovala a její droga tak byla vhodná k užívání, měla optimální obsah biologicky aktivních látek.

Ve svých článcích uvádím základní potřeby daného druhu, vycházející z jeho přirozeného stanoviště, dále možnosti množení a předpěstování, vhodnost přihnojování, možnosti pěstování jednoho druhu na větším pozemku - spon, příprava půdy, vhodná doba k vysetí a výsadbě a další potřebné informace.

Tymián je keřík vysoký až 40 cm, s bohatým kořenovým systémem a bohatým kořenovým vlášením. Stonky jsou větvené, u báze dřevnatějící, bez sterilních výběžků. Listy jsou krátce řapíkaté, čárkovité až eliptické, velmi drobné (dle kultivaru, o, 3 až 0,8 mm x 0,25 až 0,5 mm), podvinuté, celokrajné, naspodu běloplstnaté, nebrvité. Kvete od května do...

Lichořeřišnice není jen léčivá rostlina a ozdoba pokrmů, je to i krásná bohatě kvetoucí jednoletka. Za místa původního výskytu jsou považovány oblasti táhnoucí se od Argentiny až po Mexiko.

Jedná se o dvouletou bylinu, která dorůstá výšky 70 - 150 cm (na úrodnějších půdách až 200 cm). Lodyhu má přímou, listy jsou široce eliptické nebo podlouhle kopinaté. Přízemní listy jsou přisedlé, střední a horní listy na lodyze jsou sbíhavé a plstnaté z obou stran. Květy jsou žluté a jsou uspořádány v hustém, často větveném, lichoklasu. Koruna ...

Rostlina je původem ze severovýchodní části Evropy, Skandinávie, Islandu, Grónska, Alp a z vysokých Karpat. V ČR je původní v Krkonoších, sekundárně roste například v Lužických horách, Orlických horách, Beskydech apod. Dává přednost vlhčímu stanovišti, především u břehů řek, potoků a v horských polohách.